Piarda común

Non hai descrición dispoñible para esta especie

Datos da especie

  • Código FAO: ATP
  • Nome científico: Atherina presbyter
  • Nome galego: Piarda común
  • Nome castelán: Abichón
  • Grupo biolóxico: Peces

Forma de medición: O tamaño medirase desde a punta da cabeza ata o extremo da aleta caudal